O hipnozie

Hipnoza, wbrew obiegowym opiniom, jest ominięciem funkcji krytycznej świadomego umysłu i ustanowieniem akceptowalnego, świadomego myślenia.

Podczas hipnozy umysł jest skoncentrowany na określonych bodźcach, ale równocześnie świadomy wszystkiego, co się dzieje. W każdej chwili osoba poddana hipnozie może przerwać proces, o ile uzna to za stosowne. Tym samym mylne jest przeświadczenie, że osoba zahipnotyzowana pozbawiona jest woli, że można jej nakazać uczynienie czegoś, z czym się nie zgadza.

Doświadczenia związane z hipnozą ukazują jednoznacznie, że w tym stanie mózg zahipnotyzowanego nieco inaczej funkcjonuje. Osoba taka jest świadoma wszystkiego, co się dzieje, może, w każdej chwili wyjść ze stanu hipnozy, wygląda jakby spała, ale nie śpi.

Dave Elman

Stosujemy hipnozę w nurcie Dave Elmana, rozwijanej następnie przez Geralda Keina, założyciela

OMNI Hipnosis Training Center, najlepszej szkoły hipnozy na świecie.

Getald F. Kein

 

Brak możliwości komentowania.