Hipnoterapia

Hipnoterapia jest terapią w stanie hipnozy. Jest to bezpieczny sposób prowadzenia terapii i stanowi jedną z dodatkowych metod likwidacji różnego rodzaju dysfunkcji. Hipnoza jako taka, sama w sobie nie jest panaceum na wszystko. Przyspiesza procesy zdrowienia i usuwania rożnego rodzaju dysfunkcji. Likwiduje problemy natury psychicznej.

Hipnoterapia – klucz do umysłu

Podczas hipnoterapii klient otrzymuje rożnego rodzaju sugestie i wyobrażenia trafiające bezpośrednio do podświadomości, z pominięciem umysłu krytycznego. Jednakże w każdej chwili hipnotyzowany może wyjść ze stanu hipnozy, jeśli uzna, że podawane sugestie są sprzeczne z jego przekonaniami. Z tego powodu cały proces jest dla hipnotyzowanego niezwykle bezpieczny. Przyjmuje on jedynie to, co jest dla niego dobre.

Na czym polega hipnoterapia

Celem hipnoterapii jest odkrycie przyczyny problemu tkwiącego w podświadomości i jego neutralizacja. W tym celu osoba hipnotyzowana jest wprowadzana w stan hipnozy, podczas którego następują procesy związane z odkryciem przyczyny i jej neutralizacja. Podawane sugestie mają na celu zmianę systemu przekonań klienta, a poprzez to usunięcie istniejącego problemu. Hipnoterapia jest techniką krótkoterminową, co oznacza, że problem likwiduje się na jednej, a maksymalnie kilku sesjach, w zależności od problemu i współpracy klienta z hipnoterapeutą.

Zastosowanie hipnoterapii

W przekonaniu wielu osób hipnoterapia utożsamiana jest jedynie, jako technika służąca likwidacji zaburzeń i patologii, rzadziej, jako narzędzie wspomagające procesy zdrowienia. Podczas transu hipnotycznego osoba zahipnotyzowana może dotrzeć do wielu pokładów swojego umysłu związanych z kreatywnością, umiejętnością rozwiązywania problemów. Umożliwia przywrócenie wewnętrznej harmonii.

Za pomocą hipnozy można uporać się z uzależnieniami i zaburzeniami odżywiania, a także podnieść swoją samoocenę, poprawić pamięć i koncentrację, chęć do nauki.

Hipnoterapia

Za pomocą hipnoterapii usuwa się lub zmniejsza depresje, lęki i fobie, nerwice, stres pourazowy i wiele, wiele innych zaburzeń. Hipnoza umożliwia podroż pamięcią wstecz (regresja hipnotyczna), do zdarzeń, które, nawet zapominane, wpływają na nasze obecne życie.

Cały proces hipnoterapii jest prowadzony w oparciu o standard ISO 9001.

Brak możliwości komentowania.